Редовното почистване и проверка на състоянието на комина би удължило значително живота му и да предотврати появата на проблеми свързани с употребата му. Масово хората имащи печки или камини на дърва, отделят нужното внимание единствено върху това, което им е пред очите и забравят да проверят състоянието на комина и димоотвода. Най-често основния проблем и най-голям причинител на пожари в комина това е образувалия се креозот.

Той представлява безцветна (може понякога да се забележи и като зелена или жълта) течност, която е силно запалима. Според някои изследвания креозотът  допринася за около една четвърт от всички домашни пожари.

Премахване на сажди от комина

Премахването на сажди от комина е лесна задача, но ако имате тежко креозотно натрупване, ще трябва да се обадите на професионалист.

Стартирайте процеса, като покриете пода и мебелите около печката или камината, с нещо, което би ги предпазило от мръсотиите. След това пристъпете към почистване на камината от остатъчни отломки и пепел. След, това започнете да задълбавате с почистването, докъдето имате възможност. По магазините се предлагат много добри четки и продукти, които биха Ви олеснили изключително много работата по чистене на сажди от комина.

 

Масово, когато хората обмислят как да почистят комина си, пропускат да помислят и за предпазната екипировка. Най-малкото, което можете да използвате в тези моменти са прахова маска и предпазни очила. Но Ви съветваме, ако имате възможност да се предпазите и със специализирано облекло и каска. И едно най-важните неща – здрава стълба.

Как да предотвратим пожар в комина

Най-добрия начин, за да преотвратите пожар в комина е като го проверявате и почиствате редовно. Въпреки че креозотът неизбежно се натрупва във времето, можете да забавите натрупването му, като използвате само и единствено дърва за огрев. В допъление ще кажем, че за да избегнете пожарите, винаги осигурявайте достатъчно въздух на огъня.