ClickCease

Асфалтиране цени | Редене на унипаваж Цени София

Професионална фирма за асфалтиране Цени и условия

В Асфалтиране.com можете да намерите актуална ценова информация и условия на изпълнение за всички услуги, които предлагаме, а именно:

 • цени и условия за асфалтиране на улици
 • цени и условия за асфалтиране на пътища
 • цени и условия за асфалтиране на тротоари
 • цени и условия за асфалтиране на паркинги
 • цени и условия за асфалтиране на дворове
 • цени и условия за асфалтиране на малки и големи площи
 • цени и условия за асфалтиране на алеи
 • цени и условия за редене на външни настилки като унипаваж, тротоарни и градински плочки
 • цени и условия за изграждане на бордюри и градински ивици

Изграждането на пътната настилка е от изключителна значимост за бързото придвижване от една точка до друга. За качественото изпълнение на услугата асфалтиране на пътища е нужна помощта на професионална фирма за асфалтиране. Ние разполагаме с екип от опитни специалисти в областта на асфалтирането, както и с необходимото специализирано оборудване (кранове, багери, автовишки, кранове, валяци, самосвали, и т.н.) за извършване на всяка една дейност. Предлагаме услугата по асфалтиране също и за не толкова мащабни обекти. Можете да използвате нашата фирма за асфалтиране за:

 • Строителство и асфалтиране на улици, асфалтиране на детски площадки, асфалтиране на паркинги, асфалтиране прилежащи към къщи зони, асфалтиране на крайградски зони, асфалтиране на подземен паркинг и др.;
 • Основен ремонт на асфалтова настилка;
 • Частично изкърпване на пътната настилка;
 • Изкопни работи (инженеринг, изкопни, насипни образуване, транспортиране, рециклиране, уплътняване);
 • Прилагане на мерки за озеленяване;
Асфалтиране цени София , редене на унипаваж цени София, Асфалт цена София

Доставка на всички видове насипни материали за строително-довършителни работи (пясък, чакъл, трошен камък, разширени глина, торф, почва, хумус, пясък и чакъл маса, асфалт трохи, и т.н.) и предоставяне на екип от специалисти за извършване на всяка една дейност.

Асфалтиране Цени

Асфалтиране на улици
от 35 лв. за ㎡
Асфалтиране на пътища
от 35 лв. за ㎡
Асфалтиране на тротоари
от 35 лв. за ㎡
Асфалтиране на паркинги
от 35 лв. за ㎡
Асфалтиране на дворове
от 35 лв. за ㎡
Асфалтиране на алеи
от 35 лв. за ㎡
Асфалтиране на малки площи
от 35 лв. за ㎡
Асфалтиране на големи площи
от 35 лв. за ㎡

Редене на външни настилки цени

Редене на унипаваж
от 35 лв. за ㎡
Редене на тротоарни плочки
от 29 лв. за ㎡
Редене на градински плочки
от 28 лв. за ㎡
Редене на декоративен камък
от 39 лв. за ㎡
Редене на бордюри
от 18 лв. /л.м.
Редене на градински ивици
от 15 лв. /л.м.

Калкулатор за изчисляване на асфалт цена

Цените в горепосечената таблица са, за да послужат като ориентир на крайният потребител. Поради уникалността на всеки един обект можем да дадем точна цена само след оглед на място.