Ето как го правим ние, екипът на Асфалтиране ком:

Асфалтирането по време на студени дни може да бъде предизвикателство поради някои фактори, свързани с ниските температури. Въпреки това, технологиите за асфалтиране са се развили и днес е възможно провеждането на работи дори при по-ниски температури.

Ето някои от важните фактори, които трябва да се вземат предвид при асфалтирането по време на студени дни:

Температура на асфалтовата смес: Асфалтовата смес трябва да има достатъчно висока температура, за да бъде лесно разпределена и компактна. Обикновено се изисква температура на сместа около 150-160 градуса Целзий. Ако температурата на околната среда е много ниска, асфалтовата смес може да изстива бързо и да стане трудна за работа.

Подготовка на основата: Основата, на която ще се полага асфалтовата смес, трябва да бъде подготвена правилно. Ако има замръзнала вода или снежни наслаги върху нея, това може да представлява проблем, тъй като може да се създадат неравности или проблеми със сцеплението на асфалта.

Ускорители на студено твърдяващ асфалт (ХМА): За работата по асфалтиране през студените месеци се използват специални добавки, наречени ускорители на студено твърдяващ асфалт. Те помагат на асфалтовата смес да се затвърди по-бързо при ниски температури.

Отделни секции за работници: При асфалтиране по време на студени дни е важно да се осигури комфорт и безопасност на работниците. Може да се разделят различни секции на работното място и да се работи само в една секция заедно с нагреватели или други устройства за поддържане на топлина.

Важно е да се има предвид, че асфалтирането по време на студени дни може да бъде по-скъпо и по-сложно от обичайното. Трябва да се консултирате със специалисти в областта на асфалтовите покрития, които да оценят условията и да предоставят подходящи решения за вашата конкретна ситуация.