Полагането на асфалт е специфична дейност, която се извършва от квалифицираните за целта фирми. Освен дългогодишния опит в областта, те разполагат с нужната техника, материали, машини и обучени работници, за да спазят всички изисквания за полагане на асфалт.

Всяка една фирма за полагане на асфалт е необхоидмо да има необходими разрешения за осъществяване на този тип дейност. Фирмата трябва стриктно да спазва процеса и технологията на асфалтиране, като направи предварителна маркировка с оглед особеностите на терена. Към подготвителната работа спада и отстраняването на горния влажен слой от почвата, монтирането на дренажна система, проверката на техническите характеристики и съобразяването с метеорологчните условия. Всичко това ще благоприятства правилното полагане на асфалт.

Необходими разрешения за полагане на асфалт – НА „Пътна инфраструктура“

Необходимите разрешения и изисквания за поддръжка на пътищата се определят от Националната агенция „Пътна инфраструктура“. Те засягат различните видове пътни платна, мостове, виадукти, естакади и други съоръжения и зависят от предназначението и републиканската класификация на пътищата. Съответно това определя и вида на пътните настилки, сред които е и асфалтовата. В зависимост от вида и свойствата на използваните материали и дебелината на конструктивните пластове, асфалтовите покрития се използват в конструкцията на всички категории пътища, като се разделят на няколко вида. Според съдържанието на асфалтовите смеси, се определя и за кой точно клас пътища могат да се използват те, а технологията на изпълнение обуславя дали настилката е единична, или двойна.

Има разлика между асфалтовото покритие на междуградската пътна инфраструктура и тази в самия град например. Всяка фирма, която се занимава с асфалтиране е добре запозната с необходимите разрешения за полагане на асфалт за даден терен. Ако става въпрос за асфалтиране на паркомясто в двора например, освен строително-техническите изисквания, следва да се спазят и редица юридически такива. Задължително трябва да се получи съгласието на всички съсобственици, без изключение, с нотариално заверени подписи. В изпълнение на противопожарните норми, следва да се използват негорими материали. За предвиждане на гаражи в заварени жилищни комплекси, реконструкцията или обновяването им е задължително да се запазят и всички ценни дървесни насаждения. Трябва да бъде предвидено също така и разстоянието на бъдещия гараж от границата на имота, което не може да е по-малко от три метра. Изисква се и писменото съгласие на съседите.

Избор на фирма за полагане на асфалт и запълване на пукнатини на асфалтов път

Всичко това съвсем накратко нахвърля необходимите разрешения за полагане на асфалт и запълване на пукнатини на асфалтов път. В зависимост от това, къде ви е нужна подобна строителна дейност, ще трябва да проверите конкретните законови изисквания и да си набавите нужните документи. След това вече ще се наложи да изберете подходящата квалифицирана фирма за полагане на асфалт и да договорите цената, според особеностите на терена.